COLEGIUL ROMANO-CATOLIC SFÂNTUL IOSIF

ISTORIC ...

  Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” continuă tradiția școlilor catolice, care au funcționat în țara noastră încă din anul 1700. Începuturile Colegiului Romano-Catolic „Sfântul Iosif” datează din anul 1816, când Arhiepiscopia Romano-Catolică București a deschis o școală mixtă pentru copiii catolici.

    Episcopul Raimond Netzhammer (1905-1924) mută Școala Catolică, ce avusese sediul până acum în strada Popa Tatu, în imobilul din curtea Catedralei Sfântul Iosif, fiind numită Școala Catolică de băieți „Sfântul Iosif”.

   În timpul episcopatului lui Alexandru Theodor Cisar (1924-1949) Gimnaziul „Sfântul Iosif” va deveni liceu. Anul 1930 marchează acest eveniment prin susținerea primului examen de bacalaureat. Școala catolică era încă de pe atunci deschisă tuturor elevilor, indiferent de confesiunea religioasă și rasă. Multe personalități ale societății românești s-au format pe băncile Liceului „Sfântul Iosif”.

   În anul 1948, când Liceul „Sfântul Iosif” se afla în plină ascensiune, regimul comunist închide porțile tuturor școlilor catolice. Localul, împreună cu toate bunurile materiale, biblioteca și documentele școlare, au fost confiscate, profesorii arestați, elevii risipiți, iar arhiva, în cea mai mare parte, distrusă.

   În anul 1992, la inițiativa arhiepiscopului mitropolit de București, Ioan Robu, Liceul „Sfântul Iosif” își reia activitatea, în clădirea fostului liceu, din curtea Catedralei Catolice. Datorită lipsei de spațiu, în toamna anului 1996, liceul și-a mutat o parte din clase în actualul imobil, din Șoseaua Olteniței Nr. 7, construit inițial cu altă destinație.

   În anul 2000, când liceul avea deja 18 clase, arhiepiscopul Ioan Robu a pus la dispoziția învățământului catolic al doilea imobil, situat la 100 de metri depărtare de primul imobil (Șoseaua Olteniței Nr. 3).

   În anul 2001 liceul preia Școala Primară particulară „Sfântul Anton” cu 4 clase, iar în anul 2003 preia și integrează Școala Catolică Postliceală Sanitară, menită pregătirii viitoarelor asistente medicale. Cu această ocazie, liceul va deveni ordonator terțiar de credit, căpătând autonomie contabilă. Un an mai târziu, prin ordin al Ministrului Educației, Liceul Teologic „Sfântul Iosif” va deveni Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif”.

   În prezent, primul corp de clădire este destinat învățământului primar, iar cel de-al doilea imobil este destinat învățământului gimnazial, liceal și postliceal, care se desfășoară în cabinete și laboratoare moderne, dotate la standarde europene.

1
Ani consecutivi cu 100% promovabilitate la Examenul Național de bacalaureat
1
Cadre didactice Pregătite și dedicate

Centru Acreditat ECDL

Școală Postliceal Sanitară
specializarea Asistent Medical Generalist